facebook pixel
mojikvadrati.com logo

Moji kvadrati

Brezplačna mobilna aplikacija

Prenesi zdaj!

Gorenjska, Bled

200 €/m2+ ddv
Kontakt

Poslovna enota RADOVLJICA

NSKG, nepremičninska družba, d.o.o.

phonePokliči

Izračunajte si obrok kredita

Koliko še potrebujete?

Splošno

 • photo_size_select_largeParcela: 806 m2
 • codeŠifra: 2228

Podroben opis nepremičnine

Zazidljivo zemljišče v izmeri na zelo atraktivni lokaciji na BLEDU - PRODAMO

PRODANO - Poteka postopek prodaje

Zazidljivo zemljišče v izmeri 806 m2 na sončni in zelo mirni lokaciji ob javni poti – PRODAMO

 

Na Bledu blizu znamenite Vile Bled (bivše Titove vile) prodamo zazidljivo zemljišče v izmeri 806 m2.

Po OPN je možna gradnja eno oz. dvostanovanjskega objekta etažnosti P+1+M.

V okolici so zgrajene lepe stanovanjske hiše, v katerih so tudi turistični apartmaji.

Zemljišče je zelo zanimivo in v mirni okolici.
 

V ceni ni vštet 22% DDV, ki ga je potrebno dodatno plačati. Cena zemljišča tako znaša 200 EUR/m2 + 22% DDV.

 

 

Izvleček iz Lokacijske informacije za gradnjo.

SSe – STANOVANJSKE POVRŠINE ZA ENO IN DVOSTANOVANJSKE STAVBE

Splošni PIP za stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe (SSe):
 

Namenska raba:

Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.
 


Dopustna izraba:

Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli FZ = 35 % DOBP = 30 %.

 

Dopustni objekti in dejavnosti:
 

 – 11100 Enostanovanjske stavbe,
 – 11210 Dvostanovanjske stavbe,
 – 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve,
 – 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (vrtci, osnovne šole),
 – 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,
 – 12420 Garažne stavbe: razen javnih garaž in garažnih hiš.

 

 

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
 

 1. Pogojno dopustni objekti so:
  – 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 uporabne površine objekta ali dela objekta),
   – 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 uporabne površine objekta ali dela objekta).

   b) Pogojno so dopustne tudi naslednje dejavnosti:

   – v stanovanjskih objektih sta kot gostinski nastanitveni dejavnosti pogojno dopustna sobodajalstvo in oddajanje apartmajev. Pri tem je skupna površina ene ali dveh stanovanjskih enot vsaj 50 % uporabne površine objekta, preostala uporabna 105 površina objekta pa je lahko namenjena oddajanju sob ali apartmajev. Sobe in apartmaji so namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij (skupni priključki brez odštevalnih števcev, skupno ogrevanje);

  – pisarniške in poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil) ter dejavnosti osebnih storitev, pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 30 % uporabne površine posameznega stanovanjskega objekta.

   c) Objekti in dejavnosti iz točk a) in b) so dopustni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

   – obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
   – dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi,
  – dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,
  – delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom,
   – dopustne dejavnosti iz točke b) kumulativno ne smejo presegati deleža največ 50 % uporabne površine objekta.Oblikovanje objektov:


5.1 Gabariti – tlorisni gabarit je podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2 in je lahko členjen;
 – višinski gabarit: etažnost P+1+M, pri čemer višina kapi ne sme segati višje od 5,50 m nad koto pritličja. 5.2 Posebnosti Za spodnje objekte veljajo oblikovalska določila za stavbe v območjih z naslednjo podrobno namensko rabo:
– za objekte 12610, 12301, 12304 oblikovalska določila območij CU,
– za objekte 12630 oblikovalska določila območij CDi,
– za obstoječe večstanovanjske objekte oblikovalska določila območij SSv,
– za obstoječe kmetijske objekte določila območij SK

Hiter kontakt

Poslovna enota RADOVLJICA

NSKG, nepremičninska družba, d.o.o.

Morda bi vas zanimalo tudi: