facebook pixel
mojikvadrati.com logo

Moji kvadrati

Brezplačna mobilna aplikacija

Prenesi zdaj!

Gorenjska, Gorje, Spodnje Gorje

130.000 €
= 99 €/m2*

Splošno

  • photo_size_select_largeParcela: 1316 m2

Podroben opis nepremičnine

delno zazidljiva cca 360 m2, sončna lega, za gradnjo enostanovanjske stavbe in pogojno dopustnih objektov, podolgovat tloris objekta, razmerje stranic najmanj 1:1,4, višinski gabarit do P+1+M, predkupna pravice občine , brez bremen, katastrsko urejene meje parcele, elektrika, voda, mirna in sončna lega, dostop do parcele po javni poti v upravljanju občine Gorje, na parceli stoji hiša neto tlorisne površine 72,90 m² iz leta 1931,

Ob bistrem potoku v neposredni bližini Blejskega vintgarja    posredujemo pri prodaji  delno  zazidljive  parcele za gradnjo enostanovanjske stavbe  in pogojno dopustnih objektov za gostinsko nastanitveno dejavnost.

Parcela se nahaja v tretjem varstvenem  območju Triglavskega narodnega parka, na področju razpršene poselitve za stanovanja - območja poselitve izven strnjenih naselij, ki so pretežno namenjene bivanju ter dopolnilnim dejavnostim. (As ), za katerega veljajo posebnosti:

· med stanovanjskimi stavbami so dopustne samo 11100 Enostanovanjske stavbe,

· streha vseh objektov je simetrična dvokapnica z naklonom od 40º do 45º,

· stanovanjski objekti imajo podolgovat tloris v razmerju stranic vsaj 1:1,4,

· višinski gabariti stanovanjskih objektov: P+1+M s koto pritličja pri vhodu največ 0,30 m nad raščenim terenom in višino kolenčnega zidu do 0,60 m; P+M s kolenčnim zidom do 1,20 m.

· nadstrešek -  bruto površina do 30  m² in višine 3,5m.

· Pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se uporablja materiale, značilne za območje narodnega parka. Gradi se skladno z značilnostmi kulturne dediščine v narodnem parku ter na način, ki upošteva stavbno tipologijo območja.

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: Dopustna je gostinska nastanitvena dejavnost (samo oddajanje zasebnih sob gostom), če je parcela, namenjena gradnji objekta oziroma na kateri stoji zgrajeni objekt, dovolj velika, da zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi..   

Okoli 360 m² parcele je po namenski rabi opredeljeno kot   področju razpršene poselitve za stanovanja. Preostali del parcele predstavljajo kmetijske in gozdne površine. Na parceli stoji eno stanovanjska stavba predvidena za rušenje ali obnovo, zgrajena l. 1931, adaptirana l. 1983, po podatkih GURS neto tlorisne površine 72,90 m² in  uporabne površine50,80 m². Za stavbo je izdano potrdilo  za uporabno dovoljenje po samem zakonu. Stavba je priklopljena na električno in vodovodno omrežje

Dopustna izraba prostora na parceli, namenjeni gradnji objekta

· FZ = 35 %  Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največje etaže objekta nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči, upoštevajo pa se površine vseh enostavnih (razen utrjenih dvorišč) in nezahtevnih objektov.

· DOBP = 30 %.    Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji.

Parcela  se nahaja v območju:

· zakonite predkupne pravica občine Gorje:

· Erozijsko območje: opozorilno območje – zahtevani zaščitni ukrepi parcela št.

· Požarno ogroženi gozdovi: 3. stopnja požarne ogroženosti – srednja ogrožnost parcela št.

· Enota dediščine iz Zbirnega registra KD: Julijske Alpe  – Triglavski narodni park ( EŠD:  7593)

· Ekološko pomembno območje: Julijske Alpe,

· Območje Natura 2000  : Julijci (SI5000019),

· Območje varstva naravnih vrednot : Radovna - dolina  ( 248 V),

· Zavarovano  območje : Triglavski narodni park, tretje varstveno območje,

· Zavarovano  območje : Triglavski narodni park, 

· Varovalni pas javne poti:  ( JP, št. odseka: 513172),

· Varovalni pas polizoliranega nadzemnega voda ( daljnovod ):  - del parcele

Dostopnost do parcele po  javni cesti v lasti Občine Gorje.

Pogoj lastnika za sklenitev posla: Kupec poleg kupnine prodajalcu pokrije   del stroškov prodaje v višini 2%+DDV od pogodbene prodajne cene.

    Hiter kontakt

    Aladin inženiring d.o.o.

    Morda bi vas zanimalo tudi: