facebook pixel
mojikvadrati.com logo

Moji kvadrati

Brezplačna mobilna aplikacija

Prenesi zdaj!

Pogoji nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

 

100kvadratov d.o.o., Rošpoh-del 39a, 2351 Kamnica  z matično številko: 6912281000 in davčno številko: 89213734 (v nadaljevanju: organizator)

 

  1. Splošne informacije

 

Organizator nagradne igre je 100kvadratov d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

Splošni pogoji sodelovanja veljajo za nagradne igre izvedene na spletni strani Mojikvadrati.com, družbenem omrežju Facebook, Instagram in preko elektronske pošte.

 

Vse nagradne igre so izvedene v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), ki nagradne igre šteje pod “obljubo nagrade, dano z javnim razpisom” in Zakonom za varstvo potrošnikov.

 

Lastnik družbenega omrežja Facebook in Instagram, Facebook, inc., ni neposredno vpleten v nobeno izmed nagradnih iger.

 

  1. Pogoji sodelovanja

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

 

V primeru izvajanja nagradne igre na družbenih omrežjih Facebook in Instagram je pogoj za sodelovanje povezava s stranjo mojikvadrati.com (všečkanje/like ali sledenje/follow).

 

V primeru izvajanja nagradne igre na spletni strani www.mojikvadrati.com je pogoj za sodelovanje registracija na spletni strani.

 

V primeru izvajanja nagradne igre preko elektronske pošte, je pogoj za sodelovanje izrecna izjava na elektronski naslov info@mojikvadrati.com.

 

  1. Potek nagradne igre

 

Podrobna predstavitev nagradne igre je navedena kot spremno besedilo v objavi nagradne igre in/ali Facebook/Instagram strani.

 

Datum začetka in zaključka nagradne igre je naveden v objavi nagradne igre in/ali Facebook/Instagram strani.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook/Instagram strani.

 

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@mojikvadrati.com. V tem primeru se ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris osebnih podatkov pridobljenih za namen nagradne igre.

 

  1. Nagrade

 

Nagrade za posamezne nagradne igre so navedene v objavi nagradne igre. Podrobnosti o nagradah so navedene na spletni strani in/ali Facebook/Instagram strani. Vsak posameznik lahko prejme le eno izmed nagrad.

 

Nagrade niso zamenljive za druge izdelke, prenosljive na tretje osebe ali izplačljive v gotovini.

 

  1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

 

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani mojikvadrati.com, objavljeni na Facebook strani ali obveščeni po elektronski pošti. Podrobnosti glede obveščanja nagrajencev bodo navedene v opisu nagradne igre. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka, za kar ne bodo zahtevali nadomestila.

 

Nagrajenci bodo nagrado prejeli kot nakazilo na svoj bančni račun TRR. Nagrajenci bodo na mail dobili navodila katere podatke morajo poslati organizatorju na mail. To so ime, priimek, naslov, davčno številko, davčni urad, številka TRR.

 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni možna.

 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Do zneska 42€ so nagrajenci oproščeni plačila dohodnine.

 

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov

 

Organizator se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Organizator bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelavo analiz in primerjav ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.