facebook pixel
mojikvadrati.com logo

Moji kvadrati

Brezplačna mobilna aplikacija

Prenesi zdaj!

Pogoji za uporabo spletne strani mojikvadrati.com

Definicije pojmov

 

1. Ponudnik je družba 100kvadratov d.o.o..

2. Uporabnik je uporabnik spletne strani http://mojikvadrati.com in/ali posamezne storitve, dostopne preko spletne strani http://mojikvadrati.com

3. Spletna stran je ponudnikova spletna stran, dostopna na naslovu http://mojikvadrati.com.

4. Storitev je vsaka storitev, katere uporabo ponudnik omogoča uporabnikom preko spletne strani.

 

Pravice in obveznosti

 

5. Ponudnik samostojno določa ponudbo in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletno stranjo.

6. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve v skladu s temi pogoji in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh pogojev (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, kršitve 8. točke teh pogojev) je uporabnik - kršitelj ponudniku in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo.

7. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve izključno v nekomercialne namene. Uporaba spletne strani in storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani in storitev je prepovedana. Uporabnik ponudniku odgovarja za vso škodo, ki ponudniku nastane, če uporabnik spletno stran in/ali storitve uporablja v komercialne namene ali če spletno stran in/ali storitve uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno stran in/ali storitve zlorabi na kakršenkoli drug način.

8. Ponudnik omogoča svojim uporabnikom uporabo storitev tretjih oseb v obsegu in pod pogoji, kot jih določajo te tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja za vsebino, kakovost, pogoje in skladnost (izvajanja) storitev tretjih oseb z veljavnimi predpisi, ampak omogoča le povezavo do storitev tretjih oseb.

9. Blagovne znamke, logotipi in slike objavljene na spletni strani, so zaščitene in so last lastnikov le teh. Ponudnik na spletni strani med drugim uporablja tudi blagovne znamke in logotipe tretjih oseb, vendar le zaradi vizualizacije teh tretjih oseb. Ponudnik si blagovnih znamk in logotipov teh tretjih oseb ne lasti.

10. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi na spletni strani zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. Ponudnik prav tako ne odgovarja uporabnikom za morebitno nedosegljivost spletne strani in storitev, za motnje pri dostopu do spletne strani in storitev, za motnje pri uporabi spletne strani in storitev, za slabšo kakovost spletne strani in storitev ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo in storitvami. Uporabniki uporabljajo vsebine na lastno odgovornost.

11. Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletne strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletne strani. Ponudnik ne jamči dostopnosti do spletne strani ob morebitnih izpadih v omrežju ponudnikov poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (na primer električno napajanje,...) ter višji sili.

12. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

  • nedelovanje posamezne storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitve;
  • nedelovanje posamezne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
  • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe posamezne storitve.

13. Ponudnik si v okviru uporabe spletne strani in/ali storitev ter v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore v podatke spletne strani oz. storitev ponudnik ne odgovarja.

14. Če uporabnik zlorabi spletno stran in/ali storitev tako, da z uporabo storitev nedovoljeno posega v pravice tretjih, ponudnik ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje uporabnika.

Ponudnik, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi:

  • Za osebne poškodbe in zdravstvene posledice katerekoli naravi, povrzočeno indirektno ali direktno z ogledom ali uporabo spletne strani.
  • Za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij.
  • Za katerokoli prekinitev prenosov s spletne strani ali nanjo.
  • Za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno.

15. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka (»cookie«) ali podobne datoteke, katere namen je spletno stran prilagoditi željam in potrebam uporabnikov. Uporabnik lahko piškotke po svoji želji onemogoči. V kolikor uporabnik piškotke onemogoči mu bodo določene funkcionalnosti spletne strani na voljo le v okrnjeni obliki.

16. Ponudnik pri uporabnikih, ki se niso registrirali, s pomočjo uporabljene programske opreme zbira in shranjuje tudi nekatere tehnične podatke, podatke o iskanju in IP-naslovu uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo strojno opremo.

17. Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnih strani in/ali storitev in/ali storitev tretjih oseb, katere so dostopne preko ponudnikove spletne strani.

18. Uporabnik, ki vpiše oglas preko spletne strani in se registrira, se strinja, da ponudnik shranjuje vpisane podatke in jih uporablja za prikaz oglasa drugim uporabnikom in za druge namene, npr. za namene statistike in trženja. Uporabnik, ki vpiše oglas preko spletne strani jamči, da so vpisani podatki resnični. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost podatkov.

19.  Ponudnik osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Način obdelave osebnih podatkov in pravice uporabnikov v zvezi s tem, so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev in je dostopna na www.mojikvadrati.com.

20. Šteje se, da uporabnik s prvo uporabo spletne strani soglaša s temi pogoji.

 

Končne določbe

 

21. Ponudnik sme v skladu s svojo odločitvijo in veljavnimi predpisi spremeniti te pogoje in ostalo v okviru spletne strani.

22. Ponudnik bo obvestil uporabnike o spremembah pogojev na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani).

23. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami pogojev in ostalega v okviru spletne strani, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

24. Predmetni pogoji začnejo veljati 25.5.2018.

25. Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletne strani so uporabnikom na voljo na elektronskem naslovu info@100kvadratov.si

 

Ljubljana, 20.5.2018